Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 o chove, vodení a držaní psov na území mesta Žilina - zrušene

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie: Verejný priestor a poriadok
Číslo: 3/2011
Schválené: 30. 5. 2011
Oznámené:
Dátum účinnosti: 22. 6. 2011 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky