Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010 o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení mesta Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Všeobecná správa
Číslo: 3/2010
Schválené: 15. 2. 2010
Oznámené:
Dátum účinnosti: 9. 3. 2010 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky