Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008 (zrušené) o dani za užívanie verejného priestranstva a o správnom poplatku za zvláštne užívanie pozemných komunikácií

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 3/2008
Schválené: 16. 6. 2008
Oznámené:
Dátum účinnosti: 16. 6. 2008 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky