Všeobecné záväzné nariadenie č. 3 / 2007 (zrušené) opatrovateľská služba

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 3/2007
Schválené: 25. 6. 2007
Oznámené:
Dátum účinnosti: 25. 6. 2007 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky