Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 2006 (zrušené) Zmena všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám, pôsobiacim na území mesta Žilina č.6/2005

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 3/2006
Schválené: 20. 2. 2006
Oznámené:
Dátum účinnosti: 2. 2. 2006 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky