Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 2005 (zrušené) ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2004 o dani za ubytovanie

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 3/2005
Schválené: 5. 9. 2005
Oznámené:
Dátum účinnosti: 5. 9. 2005 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky