Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 2004 (zrušené) ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 3/2004
Schválené: 30. 8. 2004
Oznámené:
Dátum účinnosti: 30. 8. 2004 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky