Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 2003 (zrušené) Štatút mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 3/2003
Schválené: 29. 4. 2003
Oznámené:
Dátum účinnosti: 29. 4. 2003 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky