Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 2002 (zrušené) ktorým sa dopĺňa Štatút mesta Žilina z roku 1995 § 13

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 3/2002
Schválené: 22. 4. 2002
Oznámené:
Dátum účinnosti: 22. 4. 2002 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky