Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 2001 (zrušené) ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č.1/1991 o miestnych poplatkoch

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 3/2001
Schválené: 23. 4. 2001
Oznámené:
Dátum účinnosti: 23. 4. 2001 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky