Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 2000 (zrušené) ktorým sa dopĺňa článok 2 nariadenia č.6/1992 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a likvidácii odpadu na území mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 3/2000
Schválené: 13. 4. 2000
Oznámené:
Dátum účinnosti: 13. 4. 2000 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky