Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 1999 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste Trhovisko II - S.H.D.T.

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Verejný priestor a poriadok
Číslo: 3/1999
Schválené: 20. 5. 1999
Oznámené:
Dátum účinnosti: 4. 6. 1999 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky