Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 1997 (zrušené) Zmenu VZN Mesta Žiliny č. 6/1992 o udržiavaní všeobecnej čistoty ochrany zelene a likvidácii odpadu na území mesta Žiliny v znení Doplnenia a zmeny tohto nariadenia č. 9/1993

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 3/1997
Schválené: 19. 6. 1997
Oznámené:
Dátum účinnosti: 19. 6. 1997 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky