Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 1996 (zrušené) o zásadách hospodárenia s prostriedkami na pohostenie a dary

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 3/1996
Schválené: 18. 4. 1996
Oznámené:
Dátum účinnosti: 18. 4. 1996 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky