Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 1993 (zrušené) ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o miestnych poplatkoch

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 3/1993
Schválené: 15. 5. 1993
Oznámené:
Dátum účinnosti: 15. 5. 1993 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky