Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 1992 o mestskej pamiatkovej rezervácii mesta Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Školstvo a kultúra
Číslo: 3/1992
Schválené: 2. 4. 1992
Oznámené:
Dátum účinnosti: 22. 4. 1992 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky