Všeobecne záväzné nariadenie č. 29/2016 (zrušené) o odpadoch

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 29/2016
Schválené: 12. 12. 2016
Oznámené:
Dátum účinnosti: 12. 12. 2016 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky