Všeobecne záväzné nariadenie č. 29/2011 (zrušené) ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie: Odpady a životné prostredie
Číslo: 29/2011
Schválené: 19. 12. 2011
Oznámené:
Dátum účinnosti: 5. 1. 2012 - 15. 6. 2015

Dokumenty

Zmeny a doplnky