Všeobecne záväzné nariadenie č. 28/2011 (zrušené) o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2012 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 28/2011
Schválené: 19. 12. 2011
Oznámené:
Dátum účinnosti: 19. 12. 2011 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky