Všeobecne záväzné nariadenie č. 27/2011 (zrušené) o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2012 v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 27/2011
Schválené: 19. 12. 2011
Oznámené:
Dátum účinnosti: 19. 12. 2011 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky