Všeobecne záväzné nariadenie č. 25/2019, ktorým sa mení VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie: Školstvo a kultúra
Číslo: 25/2019
Schválené: 3. 12. 2019
Oznámené:
Dátum účinnosti: 1. 1. 2020 - 19. 9. 2022

Dokumenty

Zmeny a doplnky