Všeobecne záväzné nariadenie č. 25/2016 o udeľovaní ocenení mesta Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Školstvo a kultúra
Číslo: 25/2016
Schválené: 7. 11. 2016
Oznámené:
Dátum účinnosti: 1. 12. 2016 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky