Všeobecne záväzné nariadenie č. 25/2012 (zrušené) o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 25/2012
Schválené: 17. 12. 2012
Oznámené:
Dátum účinnosti: 17. 12. 2012 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky