Všeobecne záväzné nariadenie č. 25/2009 (zrušené) o odpadoch

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 25/2009
Schválené: 14. 12. 2009
Oznámené:
Dátum účinnosti: 14. 12. 2009 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky