Všeobecne záväzné nariadenie č. 24/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2012 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Verejný priestor a poriadok
Číslo: 24/2016
Schválené: 26. 9. 2016
Oznámené:
Dátum účinnosti: 19. 10. 2016 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky