Všeobecne záväzné nariadenie č. 24/2013 o určení názvov ulíc v meste Žilina – v mestskej časti Zástranie

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Územné plánovanie
Číslo: 24/2013
Schválené: 16. 12. 2013
Oznámené:
Dátum účinnosti: 4. 1. 2014 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky