Všeobecne záväzné nariadenie č. 24/2011 (zrušené) o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 24/2011
Schválené: 15. 12. 2011
Oznámené:
Dátum účinnosti: 15. 12. 2011 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky