Všeobecne záväzné nariadenie č. 23/2019 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 23/2019
Schválené: 2. 12. 2019
Oznámené:
Dátum účinnosti: -

Dokumenty

Zmeny a doplnky