Všeobecne záväzné nariadenie č. 23/2015 (zrušené) o podmienkach vylepovania a umiestňovania plagátov

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 23/2015
Schválené: 7. 12. 2015
Oznámené:
Dátum účinnosti: 7. 12. 2015 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky