Všeobecne záväzné nariadenie č. 23/2013 (zrušené) o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2014 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, alebo školského zariadenia

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 23/2013
Schválené: 16. 12. 2013
Oznámené:
Dátum účinnosti: 16. 12. 2013 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky