Všeobecne záväzné nariadenie č. 23/2012 (zrušené) ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 27/2011 o výške dotácie na prevádzku a mzdy v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy na rozpočtový rok 2012

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 23/2012
Schválené: 10. 12. 2012
Oznámené:
Dátum účinnosti: 10. 12. 2012 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky