Všeobecne záväzné nariadenie č. 23/2011 (zrušené) o dani za psa

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 23/2011
Schválené: 15. 12. 2011
Oznámené:
Dátum účinnosti: 15. 12. 2011 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky