Všeobecne záväzné nariadenie č. 22/2015 o poskytovaní elektronických služieb

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Všeobecná správa
Číslo: 22/2015
Schválené: 7. 12. 2015
Oznámené:
Dátum účinnosti: 1. 1. 2016 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky