Všeobecne záväzné nariadenie č. 22/2013 o zrušení všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 18/2011

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Verejný priestor a poriadok
Číslo: 22/2013
Schválené: 4. 11. 2013
Oznámené:
Dátum účinnosti: 22. 11. 2013 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky