Všeobecne záväzné nariadenie č. 22/2012 (zrušené) o poplatku za odpad

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 22/2012
Schválené: 10. 12. 2012
Oznámené:
Dátum účinnosti: 10. 12. 2012 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky