Všeobecne záväzné nariadenie č. 22/2009 (zrušené) o dani z nehnuteľností

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 22/2009
Schválené: 14. 12. 2009
Oznámené:
Dátum účinnosti: 14. 12. 2009 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky