Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2019 o dani za ubytovanie

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Dane a poplatky
Číslo: 21/2019
Schválené: 2. 12. 2019
Oznámené:
Dátum účinnosti: 1. 1. 2020 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky