Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2017, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie: Verejný priestor a poriadok
Číslo: 21/2017
Schválené: 4. 12. 2017
Oznámené:
Dátum účinnosti: 29. 12. 2017 - 19. 9. 2022

Dokumenty

Zmeny a doplnky