Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2015 (zrušené) o poplatku

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 21/2015
Schválené: 7. 12. 2015
Oznámené:
Dátum účinnosti: 7. 12. 2015 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky