Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2013 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 25/2012 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 21/2013
Schválené: 4. 11. 2013
Oznámené:
Dátum účinnosti: -

Dokumenty

Zmeny a doplnky