Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2011 (zrušené) o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 21/2011
Schválené: 21. 11. 2011
Oznámené:
Dátum účinnosti: 21. 11. 2011 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky