Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2009 upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 21/2009
Schválené: 14. 12. 2009
Oznámené:
Dátum účinnosti: -

Dokumenty

Zmeny a doplnky