Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2016 (zrušené) o výške príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín a výške príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov detí, žiakov, zamestnancov škôl a školských zariadení a iných fyzických osôb v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 20/2016
Schválené: 27. 6. 2016
Oznámené:
Dátum účinnosti: 27. 6. 2016 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky