Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2015 ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 25/2012 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 20/2015
Schválené: 28. 9. 2015
Oznámené:
Dátum účinnosti: -

Dokumenty

Zmeny a doplnky