Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2012 o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina v jeho mestskej časti Bôrik - (Park Ľudovíta Štúra)

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Územné plánovanie
Číslo: 20/2012
Schválené: 22. 10. 2012
Oznámené:
Dátum účinnosti: 15. 11. 2012 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky