Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2011 ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Odpady a životné prostredie
Číslo: 20/2011
Schválené: 21. 11. 2011
Oznámené:
Dátum účinnosti: 10. 12. 2011 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky