Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2009 (zrušené) ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni.

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 20/2009
Schválené: 14. 12. 2009
Oznámené:
Dátum účinnosti: 14. 12. 2009 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky