Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších zariadení mesta Žilina

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Verejný priestor a poriadok
Číslo: 2/2021
Schválené: 25. 2. 2021
Oznámené:
Dátum účinnosti: 17. 3. 2021 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky