Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie: Verejný priestor a poriadok
Číslo: 2/2018
Schválené: 12. 2. 2018
Oznámené:
Dátum účinnosti: 6. 3. 2018 - 19. 9. 2022

Dokumenty

Zmeny a doplnky