Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 (zrušené) o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Stav: Zrušené
Oblasť:
Kategórie:
Číslo: 2/2016
Schválené: 15. 2. 2016
Oznámené:
Dátum účinnosti: 15. 2. 2016 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky